Strategic Visioning

Încă din anul 2007 facilitez un retreat pentru antreprenori și top-manageri, ce permite definirea viziunii strategice pentru următorii 3 – 5 – 7 – >10 ani. În cele 3 zile de desfășurare, trecem dincolo de festivism și scoatem la suprafață aspectele neplăcute și disfuncționalitățile din cultura organizațională, analizând cu realism situația actuală a companiei. Apoi, folosind tehnici de Design Thinking și Imagineering, se formulează unul sau mai multe scenarii de dezvoltare viitoare a companiei. Pe această bază, sunt apoi luate deciziile strategice și se formulează viziunea, misiunea și cascada de obiective ce vor fi comunicate organizației.

 • Analizăm climatul și cultura organizațională

  Alături de datele financiare, tehnologice și de HR cunoscute de către top-manageri, includem și rezultatele studiilor referitoare la climatul și cultura organizațională, pentru a înțelege mai bine modul în care organizația răspunde cerințelor și obiectivelor propuse de top-management.

 • Aprofundăm înțelegerea relației cu piața

  Combatem atât defetismul, cât și festivismul ce caracterizează multe dintre echipele de top-management, pentru a opera cu o viziune corectă referitoare la poziția pe piață, evoluția concurenței și a tehnologiilor, precum și o profundă înțelegere a criteriilor pe baza cărora clienții aleg sau nu oferta companiei.Dacă este cazul, realizăm în prealabil studii de UX, folosind tehnici avansate de intervievare și de observare comportamentală a clienților.

 • Concepem proiecții pe 3 – 5 – 7 – >10 ani

  Facilitez crearea unor proiecții în privința evoluției cerințelor pieței, ofertelor concurente și alternative, progresului tehnologic, financiar, ecologic și legislativ, fiecare în varianta optimistă și cea realistă.

 • Definim (sau redefinim) modelul de business

  Pe baza tuturor acestor elemente, antreprenorul și echipa sa de top-management verifică în ce măsură actualul model de business este adecvat și sustenabil. Dacă este cazul, redefinim modelul de business, pentru a îndeplini cerințele de profitabilitate și sustenabilitate stabilite de antreprenor.

 • Documentăm viziunea strategică

  Toate concluziile și soluțiile formulate de-a lungul procesului sunt integrate în documentele referitoare la viziunea și misiunea organizației, precum și obiectivele strategice ce revin fiecărui departament. Ele sunt comunicate apoi organizației, iar implementarea și realizarea lor este urmărită de către top-manageri.

Detalii despre acest program, precum și studii de caz, pot fi găsite pe site-ul dedicat, www.strategic-visioning.ro.

Află mai multe