Termenii și Condițiile de Utilizare

Accesarea și navigarea pe site reprezintă dovada citirii și acceptării necondiţionate de către tine a acestor Termeni și Condiţii

Site-ul www.daniel-bichis.ro, denumit în continuare „Site”, este deținut și administrat de societatea Competent Consulting s.r.l., având următoarele date de identificare:

 • Cod Unic de Înregistrare: RO16330498,
 • înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6031/2004,
 • cu sediul în Șos. Colentina Nr. 16 Bl. B5, Et. 9, Ap. 75, Sector 2, București, România,
 • Tel.: 0788.294.801,
 • E-mail: contact@competent.ro
 1. Orice persoană / Utilizator care accesează acest site este obligată să citească și să respecte Termenii și Condițiile prezentate în continuare, înainte de vizitarea și utilizarea Site-ului.
 2. Accesarea și utilizarea Site-ului www.daniel-bichis.ro reprezintă acceptarea fără limitări sau rezerve a prezenților Termeni și Condiții, precum și a Politicii de Confidențialitate.
 3. Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din aceștia, după cum sunt formulate în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului.
 4. Acceptând să utilizați acest Site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord faptul că utilizarea Site-ului se face pe propria răspundere.
 5. Competent Consulting s.r.l. se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

Chiar dacă depunem toate diligențele necesare și acționăm cu bună-credință, Competent Consulting s.r.l. nu oferă nicio garanție că:

 • informațiile publicate pe Site vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obține prin folosirea informațiilor de pe Site vor fi corecte sau similare celor din exemplele prezentate;
 • calitatea oricăror servicii, informații sau altor materiale, cumpărate sau obținute de prin intermediul Site-ului, vă va satisface toate cerințele;
 • orice fel de eroare de program va fi corectată.

Pe baza unilaterală, Competent Consulting s.r.l. își rezervă dreptul de a schimba, a corecta, a modifica, a adăuga și/sau retrage în parte sau în întregime în orice moment conținutul acestui Site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără nicio notificare prealabilă. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării pe www.daniel-bichis.ro.

În caz de divergență sau neînțelegeri între Competent Consulting s.r.l. și Utilizator, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul interacțiunii.

DESCRIEREA SITE-ULUI

Site-ul www.daniel-bichis.ro este un site web de prezentare de informații, publicații și servicii din domeniile de competență ale autorului, Daniel Bichiș.

Informațiile publicate pe Site sunt de interes general, puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit.

Pentru anumite servicii, publicații sau produse, acest Site reprezintă platforma de promovare și vânzare online.

DEFINIREA TERMENILOR FOLOSIȚI

 • Administrator: persoana sau echipa care se ocupă cu administrarea Site-ului, ce face parte din echipa Proprietarului.
 • Client: Cumpărătorul produselor și serviciilor de pe Site și/sau beneficiarul serviciilor pe bază de contract (coaching, consultanță, evaluare psihologică, facilitare, training etc.).
 • Comandă: documentul în format electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze produsele și serviciile, iar Cumpărătorul este de acord să primească produsele sau serviciile și să efectueze plata contravalorii lor. Comanda se poate prelua și telefonic.
 • Contract: în cazul produselor și serviciilor simple (publicații, sesiuni de coaching, teste de evaluare psihologică etc.), ce pot fi comandate direct de pe site, Contractul se încheie direct prin lansarea unei Comenzi confirmate de Vânzător. În cazul serviciilor complexe (programe de coaching, consultanță, facilitare, training etc), contractul se va încheia prin negociere între părți și va fi transmis în prealabil Clientului de către Furnizor, pe email, pentru a fi agreat împreună cu acesta.
 • Conținut: totalitatea textelor, imaginilor, înregistrărilor video sau audio, documentelor PDF sau în orice alt format, bazelor de date, serviciilor, logo-urilor, oricărui tip de informații, reclame, linkuri etc. publicate pe adresa www.daniel-bichis.ro.
 • Cumpărător: orice persoană fizică sau juridică care emite o comandă și efectuează plata în legătură cu un produs sau serviciu de pe Site-ul www.daniel-bichis.ro.
 • Dovada efectuării plății: reprezintă orice mijloc de dovire a efectuării plății, precum:
  • confirmarea de pe platforma mobilpay,
  • evidențierea sumei de bani în cont,
  • copia ordinului de plată sau a chitanței de depunere numerar,
  • mandatul poștal.
 • Drepturi de proprietate intelectuală: – toate drepturile imateriale, cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi de natura dreptului de autor, drepturile asupra bazelor de de date, drepturile de autor asupra imaginilor și textelor prezentate în Conținutul magazinului online și pe Site.
 • Furnizor: Competent Consulting s.r.l., furnizorul produselor și serviciilor prezentate pe Site, având datele de identificare de mai sus.
 • Noi, Nouă, Al Nostru: referiri la Proprietar și agenții acestuia.
 • Produse/Bunuri: orice produs prezentat pe Site, care are un preț și care poate fi achiziționat prin comandă și plată online, de ex. cărți, publicații descărcabile în format PDF sau alte formate, înregistrări audio sau video cu acces rezervat Clienților etc.
 • Proprietar: Competent Consulting s.r.l., deținătorul legal, respectiv proprietarul Site-ului www.daniel-bichis.ro, ale cărui drepturi sunt este apărate de prevederile legale referitoare la proprietatea intelectuală și siguranța exploatării sistemelor informatice.
 • Servicii: serviciile promovate și comercializate prin intermediul Site-ului, de ex. programe de coaching, facilitare sau training, consultanță de specialitate, ori accesibile prin înscriere  de ex. formări profesionale, evenimente etc.
 • Site: prezentul Site www.daniel-bichis.ro, cu toate paginile, informațiile și ilustrațiile foto, audio sau video pe care le include.
 • Terță parte: orice persoană fizică sau juridică ce nu face parte direct din relația contractuală dintre Furnizor și Client/Cumpărător.
 • Utilizator: orice persoană care accesează în orice fel și de pe orice dispozitiv (desktop, laptop, tabletă, telefon mobil etc) Site-ul www.daniel-bichis.ro, indiferent dacă plasează sau nu o comandă cu privire la vreun produs sau serviciu.
 • Utilizator înregistrat – orice persoană care își creează un cont pe site-ul www.daniel-bichis.ro, sau care își adaugă, din proprie inițiativă, adresa de email pe lista de expediere a Newsletter-ului acestui Site.

POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Accesul în vederea efectuării unei comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

Pentru motive justificate Competent Consulting s.r.l. își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Furnizorul.

În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul poate contacta Competent Consulting s.r.l. pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

Comunicarea cu Furnizorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu agenții acestuia sau prin adresele menționate la secțiunea Contact din site. Furnizorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei adrese de internet (IP), Competent Consulting s.r.l. își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor/Utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

Competent Consulting s.r.l. poate publica pe site informații despre bunuri și/sau servicii și/sau promoții practicate de către Furnizor sau de către oricare alt terț cu care Competent Consulting s.r.l. are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Toate tarifele aferente bunurilor și/sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) sau euro (EUR) și includ T.V.A.

În cazul plăților online, Furnizorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

Toate informațiile folosite pentru descrierea bunurilor și/sau a serviciilor disponibile pe site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Furnizorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

PRODUSE ȘI SERVICII OFERITE PE SITE

Toate produsele comercializate pe acest Site sunt originale și aparțin Proprietarului, Competent Consulting s.r.l., fiind protejate de legislația referitoare la protecția drepturilor de proprietate intelectuală.

Produsele au un preț unitar predefinit și constau în:

 • cărți în format fizic sau electronic,
 • teste de evaluare psihologică administrate online,
 • instrumente de diagnostic organizațional administrate online,
 • înregistrări audio sau video accesibile on-demand,
 • programe interactive, online, de dezvoltare personală sau profesională etc.

Serviciile au un tarif orar prestabilit, prezentat pe Site, și constau în:

 • sesiuni unice de coaching,
 • programe de coaching (serii de sesiuni),
 • cursuri de formare profesională online, on-site sau open,
 • ateliere (workshopuri) online, on-site sau open,
 • intervenții organizaționale online sau on-site,
 • consultanță pe teme de dezvoltare personală sau organizațională.

Prețul final al serviciilor este stabilit în concret, în funcție de serviciul livrat, prin negociere cu Clientul, pe bază de Contract agreat între părți.

PREȚUL PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

Prețul produselor este cel specificat pe Site. Prețurile includ TVA conform legislației în vigoare (5{7efb400785824cd60deab5531f9deb8cd32b285b32fe49d1ebf9468cc5e2c0af} pentru cărțile în format fizic, 19{7efb400785824cd60deab5531f9deb8cd32b285b32fe49d1ebf9468cc5e2c0af} pentru celelalte bunuri și servicii).

În situația livrării produselor pe suport fizic, la prețul acestora se adaugă costul transportului, ce va fi suportat de către Cumpărător.

Prețul serviciilor (coaching, formare, facilitare, consultanță, evaluare psihologică etc.) se stabilește de la caz la caz, prin negociere cu Clientul și va fi înscris în Contractul ce se va încheia între părți.

Excepție fac programele de coaching cu structură fixă, prezentate pe Site, la care prețul este cel specificat pe Site.

În cazul prețurilor exprimate în EURO, ele vor fi calculate în lei aplicând cursul de schimb EUR / RON al Băncii Naționale a României din data confirmării comenzii.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei comenzi pe site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (online, telefonic sau prin e-mail) prin care vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Această notificare se face electronic (prin e-mail) sau telefonic.

Pentru motive justificate, Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor și/sau serviciilor din comandă.

Dacă modifică cantitatea de bunuri și/sau servicii din comandă, Furnizorul va anunța imediat Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziție la efectuarea comenzii și, în cazul unui refuz din partea Cumpărătorului, va returna suma achitată în termen de 7 zile.

Contractul între Furnizor și Cumpărător se consideră încheiat în momentul primirii de către Cumpărător de la Furnizor, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării de expediere a comenzii.

Documentul de confirmare transmis Cumpărătorului și informațiile referitoare la prețuri, tarife, cantități și termene de livrare puse la dispoziție pe Site de către Furnizor vor sta la baza Contractului.

COMANDA

Clientul/Cumpărătorul poate efectua comenzi pe Site, prin adăugarea bunurilor și/sau serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda și efectuând plata prin una dintre modalitățile propuse de Furnizor.

Sistemul de comandă funcționează ca magazin online, iar produsele sau serviciile sunt înregistrate în coșul de comandă. Coșul de comandă va afișa valoarea totală a comenzii, inclusiv cu taxele de transport (dacă este cazul).

Odată adăugat în coșul de cumpărături, un bun și/sau un serviciu ce nu necesită programare (de ex. testele de evaluare psihologică) este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta.

În cazul serviciilor, ele sunt disponibile pentru achiziție doar în măsura în care data și ora/intervalul orar alese de către Client pentru programare, pe pagina Programări de pe Site, sunt confirmate de către Furnizor. În cazul indisponibilității, Furnizorul va propune Cumpărătorului 2-3 alternative, pentru a-i permite să-și ajusteze agenda.

Comanda este considerată finalizată doar în momentul în care au fost parcurși toți pașii procesului de procesare a comenzii.

Adăugarea unui bun/serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a bunurilor/serviciilor respective.

Prin finalizarea comenzii Cumpărătorul declară că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

Prin finalizarea comenzii, Cumpărătorul consimte că Furnizorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Furnizor, în orice situație în care este legată de buna derulare a Contractului.

CONFIRMAREA COMENZII

Confirmarea comenzii se efectuează în felul următor, în funcție de modalitatea de efectuare a plății și de livrare a produselor/serviciilor:

a) Comandă cu plata online și furnizarea online a produselor sau serviciilor

Comanda se consideră confirmată din momentul trimiterii către Cumpărător a:

 • linkului de descărcare a documentului sau pachetului de documente,
 • linkului de acces la înregistrările audio sau video on-demand, respectiv a
 • linkului de acces la cursuri online, programe interactive sau orice alte produse și servicii ce pot fi accesate instant online, după efectuarea plății.

În cazul în care Clientul efectuează plata și nu primește linkul de acces sau întâmpină probleme în accesarea, descărcarea sau vizualizarea documentelor, înregistrărilor audio-video, cursurilor sau a programelor interactive, este rugat să informeze de îndată Furnizorul prin e-amil la adresa tehnic@competent.ro.

b) Comandă cu plata printr-un alt mijloc de plată (virament bancar, depunere numerar etc.) și furnizarea produselor și serviciilor online

Comanda se consideră confirmată la momentul trimiterii de către Cumpărător spre Furnizor a dovezii de efectuare a plății sau la momentul evidențierii sumei de bani în contul Furnizorului.

Furnizorul va expedia Cumpărătorului documentele sau linkul de acces pe e-mail, în cel mai scurt timp posibil de la primirea confirmării efectuării plății.

c) Comandă cu plata prin alt mijloc de plată decât online (virament bancar, depunere numerar, plată ramburs etc.) și livrarea produselor prin curier rapid sau Poșta Română

Acceptarea comenzii de către Furnizor se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea acestuia către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia.

Furnizorul nu va considera în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Odată confirmată comanda, contractul de vânzare-cumpărare este perfectat între părți. Contractul intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Furnizor și respecta condițiile impuse pe acest Site, pe care Cumpărătorul le-a acceptat prin adeziune. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

Furnizorul va expedia Cumpărătorului produsele comandate în cel mai scurt timp posibil de la primirea confirmării efectuării plății, sau de la confirmarea comenzii de către Cumpărător, în cazul plății prin ramburs.

d) Comandă de servicii cu preț tarifar și plata prin virament bancar

Acceptarea comenzii de către Furnizor se consideră finalizată atunci când, în urma unui schimb de e-mailuri, există o confirmare electronică, prin e-mail, din partea Cumpărătorului, a datelor și intervalelor orare în care se vor livra serviciile, precum și a locațiilor convenite de comun acord.

Contractul va stabili și termenele și modalitățile concrete de efectuare a plății, de principiu fiind convenit că:

 • se va plăti un avans de 30{7efb400785824cd60deab5531f9deb8cd32b285b32fe49d1ebf9468cc5e2c0af} din valoarea totală a contractului înainte de începerea livrării serviciilor,
 • iar diferența de 70{7efb400785824cd60deab5531f9deb8cd32b285b32fe49d1ebf9468cc5e2c0af} va fi plătită în termen de maxim 30 de zile după livrarea serviciilor contractate.

Plata prin virament bancar se va face în contul Competent Consulting s.r.l., deschis la Unicredit Bank S.A., IBAN: RO55 BACX 0000 0030 1838 8000 (în lei).

REFUZAREA UNEI COMENZI

Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza orice comandă, cu condiția de a anunța Clientul de refuzul său prin email sau telefonic, în cel mai scut timp posibil.

Furnizorul poate anula comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • produsele fizice comandate nu se afla pe stoc;
 • intervalele orare sau datele propuse de către Client nu sunt disponibile pentru livrarea serviciilor solicitate,
 • a existat o eroare materială legată de prețul sau descrierea produsului sau serviciului pe Site,
 • în cazul plății online – neacceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului cumpărătorului sau
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Furnizor,
 • constatarea faptului că datele furnizate de Client/Cumpărător pe site sunt incomplete și/sau incorecte,
 • situația în care Clientul nu este eligibil pentru a face o comandă (a făcut în trecut comenzi pe care nu le-a ridicat, a plasat comenzi false, a încălcat dreptul de proprietate intelectuală al Furnizorului etc.).

ANULAREA COMENZII

Orice eroare în efectuarea comenzii de către Client trebuie semnalată de îndată Furnizorului, ce va lua măsurile necesare pentru gestionarea cu bună-credință acestei situații.

În cazul anulării Comenzii la cererea Clientului sau la inițiativa Furnizorului, acesta din urmă va restitui eventualele sume plătite de către Client în același cont din care a fost făcută plata, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la anularea Comenzii.

PLATA BUNURILOR SAU SERVICIILOR COMANDATE

Prin plasarea unei comenzi pe Site-ul daniel-bichis.ro, Clientul se angajează ferm să plătească integral și conform detaliilor convenite cu Furnizorul toate bunurile sau serviciile comandate, precum și orice taxe de expediere, bancare ori de alt fel legate de acestea.

Plata se poate face în modalitatea pentru care optează Clientul în cursul plasării comenzii:

 • Plata online prin serviciul de plată Mobilpay – situație în care după finalizarea Comenzii, Clientul va fi direcționat pe platforma Netopia mobilpay, unde efectuează plata conform Termenilor și condițiilor acestei platforme. După confirmarea plății de către procesator, produsele disponibile online vor putea fi accesate instant (cum ar fi documentele electronice, înregistrările audio-video ori programele interactive), sau vor fi livrate în cel mai scurt timp posibil de la evidențierii plății în contul Furnizorului.
 • Virament bancar – caz în care produsele vor fi expediate în cel mai scurt timp posibil după primirea pe e-mail a dovezii de efectuare a plății (OP, notă electronică, etc).
 • Depunere de numerar în contul Competent Consulting s.r.l. – când produsele vor fi expediate în cel mai scurt timp posibil după primirea pe e-mail a dovezii de efectuare a plății (chitanță depunere numerar) sau după evidențierea plății în contul Furnizorului.
 • Plata ramburs – produsele vor fi expediate în cel mai scurt timp posibil după confirmarea telefonică de către Client a comenzii lansate online, prin Poșta Română sau curier rapid, cu plata ramburs.

Detalii de cont:

Cont bancar (lei) IBAN: RO55 BACX 0000 0030 1838 8000
Deschis la: Unicredit Bank S.A.
Titular: Competent Consulting s.r.l.
CUI / CIF : RO16330498

Prețul afișat pe site pentru livrarea prin curier sau Poștă este orientativ. Acesta poate diferi în funcție de modalitatea de livrare pentru care optează clientul (cu plată online sau prin ramburs). Clientul va fi informat telefonic, odată cu confirmarea comenzii, în legătură cu prețul final al transportului.

Pentru comenzi ce depășesc 100 lei, transportul este gratuit!

Costurile aferente plății cu cardul., online, prin MobilPay sunt suportate de către Furnizor.

Costurile aferente plății cu ordin de plată, ramburs sau depunere numerar sunt suportate de Cumpărător.

LIVRAREA BUNURILOR SAU SERVICIILOR COMANDATE

a) Livrarea prin Curier rapid sau Poșta Română

Produsele fizice (cărți, materiale promoționale) se livrează prin poștă sau curier.

Livrarea se face în următoarea zi lucrătoare după primirea comenzii, pe adresa indicată de Client în cadrul comenzii.

Furnizorul își asumă răspunderea doar de livrarea în termen a comenzii, nu și de data de recepționare a acesteia de către Cumpărător, moment ce nu depinde de Furnizor, ci de compania de transport.

Costurile aferente fiecărui tip de transport, pentru România, sunt:

 • prin curier rapid aprox. 20 lei/colet;
 • prin Poșta Română aprox. 10 lei/colet;
 • plată ramburs – se adaugă circa 10 lei la tariful curierului sau al Poștei Române.

Termen de livrare : între 24 – 96 de ore de la expediere, conform indicațiilor oferite de Poșta Română sau curierul rapid.

Competent Consulting s.r.l. va lua toate măsurile pentru buna ambalare a produselor expediate, astfel că nu răspunde pentru coletele primite în stare deteriorată datorită proastei manipulări din partea firmelor de coletărie cu care colaborează.

b) Produse și servicii accesibile online

Produsele și serviciile se livrează online, în formatul în care sunt realizate (PDF, pachete documente ZIP, acces la înregistrări audio-video, cursuri sau programe interactive etc.).

Pentru orice neconcordanță de vizualizare a produselor în dispozitivul propriu, Cumpărătorul va informa Furnizorul prin e-amil, la adresa tehnic@competent.ro, iar acesta va lua în termen de maxim 1 zi lucrătoare toate măsurile necesare pentru ca produsul sau serviciul să poată fi receptat, vizualizat și utilizat în condiții optime.

În cazul în care o sesiune de coaching online nu a putut fi realizată din motive tehnice, aceasta va fi reprogramată, prin acord între Client și Furnizor stabilit printr-o discuție telefonică sau prin e-mail.

c) Prestare directă

Serviciile de coaching, facilitare, training sau workshop on-site, precum și cele de consultanță, se oferă pe bază de contract, ce va fi încheiat între părți, după agrearea de comun acord a condițiilor de colaborare.

Livrarea acestora se face la termenele și în condițiile stabilite de părți, conform contractului.

În cazul Serviciilor, Furnizorul va efectua livrarea atât pe teritoriul României, cât și la nivel internațional, în conformitate cu clauzele din Contractul agreat cu Cumpărătorul.

Pentru orice informații prealabile sau oferta de servicii, Clientul va contacta Furnizorul, prin intermediul formularului de Contact de pe Site, prin e-mail la adresa contact@competent.ro sau la telefon  0788 294 801.

FACTURARE

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă și nu pot fi modificate fără acordul scris al părților.

Atunci când lansează comanda, Clientul este explicit de acord cu termenii specifici enunțați în pagina comandă și cu prețurile produselor și costul transportului afișate în coșul de cumpărături.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile:

 • de a pune la dispoziția Furnizorului toate informațiile necesare emiterii facturii, conform cu legislația în vigoare,
 • de a-și actualiza datele din contul său ori de câte ori este cazul și
 • de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi, existente în cont.

Prin trimiterea comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Competent Consulting s.r.l. în contul său, ori prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în contul său.

În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 de ore în cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: tehnic@competent.ro.

Pe baza datelor furnizate de către Cumpărător, Furnizorul va emite o factură pentru bunurile și serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

La momentul evidențierii sumei în contul Furnizorului, acesta va transmite Cumpărătorului, exclusiv în format electronic, factura aferentă comenzii, ce conține bunurile și/sau serviciile livrate de Furnizor, cu excepția bunurilor și/sau serviciilor vândute de partenerii Furnizorului, pentru care responsabilitatea emiterii și transmiterii facturii revine acestor terțe părți.

Plata produselor se poate face și în baza unei facturi pro-forme, expediate anterior livrării produselor, la solicitarea Clientului.

Datele cardului de plată ale Clientului/Cumpărătorului nu sunt accesibile Competent Consulting s.r.l. și nici nu vor fi stocate pe Site de către de Competent Consulting s.r.l. sau de către procesatorul de plăți integrat, ci doar de către instituția de autorizare a tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

POLITICA DE RESTITUIRE

În cazul în care un bun și/sau serviciu comandat pe Site de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Furnizor, acesta va informa Clientul/Cumpărătorul în legătură cu situația ivită și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea bunului și/sau serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Furnizorul a constatat această imposibilitate sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

În cazul în care Cumpărătorul unor bunuri (cărți în format fizic) decide să se retragă din Contract, acesta va contacta echipa Competent Consulting s.r.l. prin email, la adresa contact@competent.ro în termen de 7 zile de la livrarea produselor, pentru a stabili modalitatea de returnare a bunurilor respective.

În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze atât bunurile respective, aflate în perfectă stare, cât și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv.

Returnarea produsului se face pe cheltuiala Clientului, folosind același sistem de transport cu care s-a făcut expedierea, costurile de transport fiind așadar în sarcina Clientului.

Furnizorul își rezerva dreptul de a nu accepta primirea coletelor retur fără notificarea scrisă prealabilă.

În cazul în care comanda a fost deja achitată, Furnizorul va rambursa suma în maxim 30 zile de la data informării sale de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată prin restituire în contul din care a fost efectuată plata.

Furnizorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși bunurile (se va în calcul lua data cea mai recentă).

BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RESTITUIRE

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele bunuri și servicii:

 • Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Furnizor.
 • Serviciile de coaching, facilitare sau training online sau on-site care au început să fie prestate de către Furnizor și sunt anulate la solicitarea Clientului în timpul derulării: în acest caz Furnizorul va datora o sumă proporțională cu Serviciile de training care nu au fost prestate până la momentul exercitării dreptului de retragere din Contract, în raport cu valoarea totală a Serviciilor contractate, din care deduce o taxă de administrare a Contractului de 30{7efb400785824cd60deab5531f9deb8cd32b285b32fe49d1ebf9468cc5e2c0af} din valoarea acestuia.
 • Înregistrările audio sau video ce sunt livrate în formă sigilată sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare, nu pot fi returnate, în conformitate cu legislația română și europeană în vigoare.
 • Furnizarea de conținut digital audio, video care nu este livrat pe un suport material, conținutului interactiv (de tip webinarii sau cursuri online) sau furnizarea sesiunilor de coaching sau facilitare online, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

GARANȚII

Datele personale introduse de către Cumpărător vor fi folosite de Furnizor numai în scopul declarat al acestui Site și în conformitate cu Politica sa de confidențialitate.

Informațiile din formularul de comandă sunt necesare exclusiv pentru a trimite confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anunțarea promoțiilor în curs etc. și în niciun caz nu vor fi furnizate unei terțe părți.

Proprietarul Site-ului daniel-bichis.ro a implementat multiple măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul său, respectând prevederile GDPR.

Cumpărătorul are dreptul de a salva și arhiva la rândul său documentele ce stau la baza serviciile prestate, în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

LIMITAREA RĂSPUNDERII CONTRACTUALE

Furnizorul nu poate fi ținut responsabil pentru:

 • daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le-ar putea suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Furnizor a oricăreia dintre obligațiile sale conform comenzii, precum și
 • pentru daune care ar putea rezulta din utilizarea bunurilor și serviciilor după livrare, în special pentru pierderea acestora.

De asemenea, în niciun caz Furnizorul nu va putea fi ținut responsabil, direct sau indirect, pentru niciun fel de pierdere sau deteriorare ce este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată în legătură cu utilizarea de către Client/Utilizator/Cumpărător a oricărei forme de consiliere, coaching, facilitare, formare, evaluare psihologică pe care vi le-au furnizat produsele sau serviciile cumpărate de pe acest Site sau la unul dintre evenimentele noastre.

De asemenea, Furnizorul nu va putea fi ținut responsabil, direct sau indirect, pentru niciun fel de pierdere sau deteriorare ce este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată în legătură cu afișarea fotografiilor, numelui sau a biografiei lor, ca rezultat al afișării lor pe Site sau în materialele noastre de marketing, dacă Clientul și-a exprimat acordul în legătură cu acest lucru.

Ar trebui să fie clar pentru fiecare Client/Utilizator/Cumpărător ca legea ne interzice să oferim vreo garanție, pretinzând că va obține un rezultat specific prin aplicarea ideilor noastre sau a tehnicilor, instrumentelor și modelelor prezentate pe Site-ul nostru, iar noi nu oferim consiliere juridică, medicală, psihologică sau financiară.

Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul este singurul responsabil și răspunzător pentru deciziile, acțiunile și rezultatele obținute în propria în viață.

Iar prin utilizarea informațiilor de pe acest Site, precum și a produselor și serviciilor achiziționate de pe Site-ul nostru,Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul își declară deplinul acord că este singurul răspunzător pentru orice astfel de decizii, acțiuni sau rezultate, în orice moment, în orice împrejurare.

Prin crearea contului și/sau utilizarea conținutului și/sau plasarea comenzilor, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile acestui Site în ultima versiune actualizată, ce este comunicată în cadrul acestei pagini web, existentă la data plasării comenzii.

Ulterior creării contului, utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

Termenii și Condițiile Site-ului pot fi oricând modificate de către Furnizor, aceștia fiind opozabili Clienților/Utilizatorilor/Cumpărătorilor de la data afișării în site.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din formularele de pe Site și/sau prin trimiterea comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

POLITICA PRIVIND DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

ANGAJAMENTUL DE CONFIDENȚIALITATE ȘI NECONCURENȚĂ

Prin accesarea, vizitarea și/sau utilizarea acestui Site, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul declară și se angajează că înțelege și respectă dreptul de proprietate intelectuală al Competent Consulting s.r.l. și că nu va dezvălui niciunei Terțe Părți sau nu va face publice (pe Internet, Social Media sau orice alte mijloace), niciunul dintre documentele scrise, înregistrările audio sau video ori programele interactive primite de la Proprietarul Site-ului www.daniel-bichis.ro.

Orice utilizare neautorizată sau distribuirea informațiilor, modelelor, instrumentelor, metodelor sau conceptelor noastre, a mărcilor înregistrate și a altor elemente de proprietate intelectuală de către orice Client/Utilizator/Cumpărător sau reprezentanți ai săi este strict interzisă, iar în caz de încălcare a drepturilor noastre de proprietate intelectuală vom cere și vom obține în instanță despăgubiri sub formă de daune și interese complete.

 

CONȚINUTUL PROTEJAT

Întregul Conținut al Site-ului, astfel cum este definit în secțiunea Termeni și condiții generale, incluzând – dar nelimitându-se la:

 • logo-uri,
 • reprezentări stilizate,
 • simboluri comerciale,
 • mărci înregistrate,
 • imagini statice,
 • imagini dinamice,
 • text,
 • documente,
 • arhive,
 • conținut audio-video,
 • programe interactive,
 • cursuri online,
 • baze de date și/sau
 • șabloane de prezentare (template),

ce sunt prezentate pe Site, se află în proprietatea exclusivă a Competent Consulting s.r.l., acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin creație proprie, licențe de utilizare și/sau publicare).

 

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Orice conținut la care Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prevederilor stricte ale acestor Termeni și condiții, completate de legislația română, europeană și internațională de protejare a proprietății intelectuale și a mărcilor înregistrate.

Concret, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată, precum și ale Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

În temeiul acestor legi, Clientului/Utilizatorului/Cumpărătorului îi este strict interzisă:

 • copierea,
 • distribuirea,
 • publicarea,
 • transferul către terțe părți,
 • modificarea și/sau alterarea în orice fel,
 • utilizarea,
 • legarea la, expunerea sau includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Proprietar,
 • includerea oricărui conținut în afara Site-ului,
 • îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Proprietar asupra conținutului, precum și
 • participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului,

cu excepția cazului obținerii prealabile a acordului scris explicit al Proprietarului, exprimat sub forma unui acord de utilizare specific și valid, încheiat între Proprietar și Client/Utilizator/Cumpărător, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Proprietarului în legătură cu acel Conținut.

 

ACORDAREA PERMISIUNII DE UTILIZARE

Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, doar dacă acțiunile sale nu intra în conflict cu prevederile acestui document.

În cazul în care Proprietarul conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza un anumit conținut, sub forma explicit descrisă într-un acord de utilizare distinct, acest drept se extinde:

 • numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord,
 • numai pe perioada existenței acestui sau acestor conținuturi pe site sau pe perioada definită în acord,
 • conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există.

Un astfel de acord nu reprezintă un angajament contractual din partea Proprietarului față de respectivul Client/Utilizator/Cumpărător sau oricare altă Terță Parte care ar avea/obține acces la un astfel de conținut transferat, prin orice mijloc, și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acelui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de către eventualul acord de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 

MĂRCILE ÎNREGISTRATE PROTEJATE

Sunt mărci înregistrate ale Competent Consulting s.r.l. și nu pot fi folosite fără acordul scris al Proprietarului, în niciun mediu, următoarele denumiri:

 • Business NLP Practitioner®,
 • Business NLP Master-Practitioner®,
 • Coronify®,
 • Design your Future®,
 • NeuroMarketing®,
 • Smart Emotions®.

De-a lungul întregii sale cariere, Daniel Bichiș a dezvoltat o serie de modele din domeniul dezvoltării personale și organizaționale, ce pot fi prezentate exclusiv cu acordul scris al autorului lor și menționarea proprietății sale intelectuale:

 • Ciclul Emoțional al Acțiunii,
 • modelul 4C al procesului de Design Thinking,
 • modelul celor 8+1 Emoții Arhetipale,
 • programul de dezvoltare personală Wholeness Coaching,
 • programul de dezvoltare a abilităților de management și leadership Business NLP Practitioner® și Business NLP Master-Practitioner®,
 • programul de formare profesională în coaching Competent Life Coaching.

 

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A UNOR TERȚE PĂRȚI

Competent Consulting s.r.l. are încheiate contracte de utilizare a proprietății intelectuale ale unor terțe părți în cadrul Conținutului acestui Site:

Society of NLP – Richard Bandler®, pentru toate formele de folosire a denumirii Neuro-Linguistic Programming® acronimului NLP®, în calitate de Licensed Master-Trainer of NLP certificat de către co-creatorul domeniului,

Shutterstock – licență ne-exclusivă de utilizare pentru imaginile de ilustrare ce nu sunt semnalate ca fiind creații proprii sau a avea alți autori,

Envato – licențe ne-exclusive de utilizare pentru

 • șablonul acestui Site,
 • programe și scripturi proprietare,
 • secvențe video,
 • șabloane de creare de spoturi publicitare,
 • muzică de fundal.

Toate aceste drepturi de utilizare sunt netransferabile, astfel că oricărui Client/Utilizator/Cumpărător îi este strict interzisă:

 • copierea,
 • distribuirea,
 • publicarea,
 • transferul către terțe părți,
 • modificarea și/sau alterarea în orice fel,
 • utilizarea în alt context,
 • legarea la, expunerea sau includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original licențiat către Proprietar,
 • includerea oricărui conținut în afara Site-ului,
 • participarea la transferul, vânzarea, distribuția acestor materiale sau mărci înregistrate, prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului Site-ului.

 

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Plasarea unui hyperlink spre Site-ul www.daniel-bichis.ro necesită obținerea prealabilă a unei autorizații scrise din partea Competent Consulting s.r.l.

Dacă doriți să plasați un hyperlink spre acest Site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactați Administratorul său, la adresa de email tehnic@competent.ro.

De asemenea, Proprietarul acestui Site, Competent Consulting s.r.l., nu poate fi, în nici un caz, făcut responsabil pentru plasarea neautorizată pe Site-ul www.daniel-bichis.ro, de către orice Client/Utilizator/Cumpărător, a unui hyperlink spre un alt site web, în comentariile sau postările acelui Client/Utilizator/Cumpărător.

În plus, Proprietarul acestui Site nu este responsabil, în nici un fel, de conținutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe terțe site-uri, chiar dacă ele sunt accesate sau vizitate plecând de la acest Site.

 

CITAREA CONȚINUTULUI SITE-ULUI

Se pot face referiri la informații din Site sau se pot utiliza, cu bună credință, citate de maxim 100 de cuvinte, numai cu indicarea sursei sau solicitarea acordului scris al Proprietarului.

Trimiterea informațiilor pe Social Media prin activarea butoanelor acestor rețele este permisă și recomandată, fiindcă cuprinde citarea completă și automată a sursei.

Daniel Bichiș și Competent Consulting îți mulțumesc pentru orice astfel de citare, pe care o apreciază ca un gest de respect din partea ta pentru proprietatea intelectuală asupra acestui Site.

LIMITAREA RĂSPUNDERII CONTRACTUALE

LIMITAREA SCOPULUI PUBLICĂRII SITE-ULUI

Utilizatorii Site-ului www.daniel-bichis.ro declară că înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ, și că Proprietarul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului acestuia, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Materialele publicate pe Site-ul www.daniel-bichis.ro sunt oferite publicului în scop informativ și educațional.

Cele care sunt puse la dispoziția Utilizatorilor în mod gratuit, nu sunt oferite drept consultanță/opinii oficiale/luări de poziție de către Autor sau Proprietarul Site-ului.

De aceea, aceste materiale nu trebuie folosite ca un substitut pentru consultanță de specialitate.

Nu acționa în niciun fel în baza informațiilor prezentate pe acest Site fără a obține mai întâi sfatul unui profesionist, adaptat la propria ta situație.

Competent Consulting s.r.l. nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nicio acțiune sau incapacitatea de a acționa ce ar putea apare în baza informațiilor furnizate de acest Site sau orice site al unei Terțe Părți ce poate fi accesat printr-un link de pe acest Site.

Studiile de caz de pe Site prezintă în mod onest cazuri reale, din portofoliul Competent Consulting s.r.l.

Cu toate acestea, în calitate de Utilizator al acestui Site declari solemn că înțelegi și accepți faptul că rezultatele anterioare ale altor persoane, fizice sau juridice, au doar un rol informativ și nu pot garanta nimănui obținerea unui rezultat similar.

 

OBLIGAȚIA DE A SOLICITA CONSULTANȚĂ DE SPECIALITATE

Prin accesarea, vizitarea și utilizarea acestui Site, orice Client/Utilizator/Cumpărător declară solemn că a înțeles și acceptă faptul că informațiile conținute Site sau puse la dispoziție prin intermediul acestuia (inclusiv, dar nu limitat la informațiile conținute în postări, imagini statice, înregistrări audio-video, în comentarii sau în chat-uri) nu pot înlocui sau substitui serviciile profesioniștilor instruiți în orice domeniu, inclusiv, dar nu limitat la, aspectele financiare, medicale, psihologice, juridice etc.

În special, considerăm absolut necesar ca orice Client/Utilizator/Cumpărător al nostru să consulte în mod regulat un medic, în toate aspectele legate de sănătatea fizică sau psihică, în special cu privire orice simptome care ar putea necesita diagnostic sau îngrijire medicală.

Noi și licențiatorii sau furnizorii noștri nu facem nici o declarație și nici nu oferim nicio garanție cu privire la niciun tratament, acțiune, sau aplicarea de medicamente sau un tratament prin intermediul informațiilor, serviciilor sau produselor oferite sau furnizate în cadrul sau prin intermediul Site-ului.

Nici noi, nici licențiatorii sau partenerii noștri, nu va putea fi făcut răspunzător pentru niciun fel de daune directe, indirecte, speciale, exemplare sau de altă natură ce ar putea să rezulte din folosirea produselor sau serviciilor oferite pe acest Site, indiferent dacă sunt pierderi economice, vătămare, boală sau moarte.

Atunci când am abordat aspecte financiare sau de afaceri, în oricare dintre articolele, imaginile statice, înregistrările audio-video, programele interactive, serviciile sau produsele noastre, precum și orice fel de alt conținut, am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile, instrumentele și tehnicile oferite au capacitatea de a-i ajuta pe Clienți/Utilizatori/Cumpărători să-și îmbunătățească viața sau să-și dezvolte afacerea.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că Clienții/Utilizatorii/Cumpărătorii noștri efectiv vor obține un anumit rezultat sau că ar putea câștiga bani folosind oricare dintre ideile, instrumentele, strategiile sau recomandările noastre, iar noi nu pretindem că se vor îmbogăți instantaneu sau că vor avea succes deplin în viață și afaceri.

Nimic de pe acest Site nu reprezintă, în niciun fel, vreo promisiune sau garanție a unor câștiguri.

Nivelul de succes în obținerea de rezultate similare celor din exemplele reale pe care le prezentăm pe Site, precum și în cadrul produselor și serviciilor noastre, depinde de o serie de factori specifici fiecărui Client/Utilizator/Cumpărător, inclusiv de:

 • calificarea,
 • cunoștințele,
 • capabilitățile,
 • dedicarea,
 • priceperea în afaceri,
 • relațiile sociale,
 • situația financiară și, de ce nu,
 • șansa fiecăruia,

pentru a numi doar câteva elemente impredictibile de diferențiere între persoane.

De aceea, nu putem și nu garantăm succesul, un anumit nivel al venitului, sau capacitatea de a obține venituri.

Clienții/Utilizatorii/Cumpărătorii noștri sunt singurii responsabili pentru acțiunile lor și rezultatele pe care le obțin în viață și în afaceri.

Orice declarații aparent anticipative prezentate pe Site ori în produsele și serviciile noastre reprezintă pur și simplu opinia noastră și, prin urmare, nu sunt și nu pot fi interpretate drept garanții sau promisiuni privind performanța reală.

 

RESPONSABILITATEA CLIENȚILOR/UTILIZATORILOR/CUMPĂRĂTORILOR

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, în calitate de Client/Utilizator Înregistrat/Cumpărător al Site-ului www.daniel-bichis.ro, declar solemn că sunt și pot fi făcut responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale.

Proprietarul Competent Consulting s.r.l. nu poate fi făcut responsabil pentru erorile survenite în urma neglijenței sau relei-voințe manifestate în legătură cu securitatea și confidențialitatea contului și parolei mele.

În cazul în care voi expedia sau posta în orice mod informații ori materiale către Site, îmi asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o Terță Persoană le-ar putea invoca în legătură cu acestea.

De asemenea, declar că înțeleg și accept că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci exclusiv răspunderea mea personală. Pe cale de consecință, mă angajez să accept și să întreprind cu celeritate și bună-credință orice măsuri vizând repararea prejudiciului pe care eventual l-am produs prin postarea sau transmiterea de materiale ce încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unor Terțe Persoane.

În cazul în care voi posta sau expedia în orice mod informații ori materiale către Site, sunt de acord să cedez exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, începând cu momentul trimiterii acestora către Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a Conținutului cu care contribui sau pe care îl postez pe Site.

Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe Site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut.

Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini  statice, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care:

 • au un limbaj obscen sau vulgar,
 • conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente,
 • mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod,
 • mesaje care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului, ori
 • mesaje care incită la ură, violență sau tulburarea liniștii publice,

pentru a nu încălca legislația în vigoare.

 

BLOCAREA ACCESULUI UTILIZATORILOR

În calitate de Client/Utilizator Înregistrat/Cumpărător al Site-ului www.daniel-bichis.ro, declar solemn că înțeleg și accept ca, în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului să poate recurge, în mod discreționar și unilateral, la:

 • suspendarea totală sau parțială a accesului meu la orice Serviciu al Site-ului,
 • nepublicarea oricărui conținut expediat de mine în vederea postării pe Site,
 • modificarea în orice mod a unui asemenea conținut,
 • interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site, sau chiar
 • desființarea contului meu de Client/Utilizator/Cumpărător pe Site,

fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare niciun fel de alte formalități în acest sens.

De asemenea, declar că înțeleg și accept faptul că în urma înscrierii pe Site, mi se oferă doar o platformă de comunicare și că doar eu singur/ă răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site, indiferent de forma și partea în care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și / sau comerciale derivând din acestea.

 

FURNIZAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE ORGANELE STATULUI

Informațiile cu caracter personal ale oricărui Client/Utilizator/Cumpărător pot fi furnizate de către Administratorul Site-ului către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale Statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Administratorul Site-ului nu va fi obligat să mă informeze de apariția unei astfel de situații, decât dacă îi este cerut și/sau permis de către acele instituții ale Statului.

 

LIMITAREA RĂSPUNDERII LA PROPRIUL SITE

Acești termeni de utilizare se aplica numai pentru Site-ul www.daniel-bichis.ro, nu și pentru site-urile oricărei alte companii sau organizații, inclusiv cele spre care există link-uri postate pe site-ul nostru.

Noi nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru conținutul, publicitatea, produsele, serviciile sau alte materiale puse la dispoziție prin orice alt site, inclusiv cele spre care există link-uri postate pe site-ul nostru.

În niciun caz nu vom putea fi făcuți fi responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată în legătură cu utilizarea de orice conținut, bunuri sau servicii disponibile pe orice alt site.

Alte site-uri pot posta legături către acest Site numai cu permisiunea noastră. Ne rezervăm dreptul de a anula orice astfel de autorizare și de a solicita, în orice moment, încetarea unei astfel de conexiuni cu orice alt site, la discreția noastră și fără a ne justifica decizia.

În calitate de Client/Utilizator Înregistrat/Cumpărător al Site-ului www.daniel-bichis.ro, declar solemn că înțeleg și accept faptul că Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de Internet, inclusiv:

 • site-uri personale (bloguri),
 • site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii spre care trimit bannerele publicitare postate pe Site, ori
 • microsite-uri publicitare,

dar fără a se limita la acestea, ce sunt considerate de Administrator ca fiind utile în legătură cu Conținutul acestui Site, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa directă.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul său opiniile exprimate pe toate site-urile de Internet menționate mai sus, precum și corectitudinea și exactitatea acestora.

În calitate de Client/Utilizator Înregistrat/Cumpărător al Site-ului www.daniel-bichis.ro, declar solemn că înțeleg și accept faptul că aceste site-uri de Internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în niciul fel de către Administratorul Site-ului www.daniel-bichis.ro.

În momentul în care eventual decid să accesez oricare dintre aceste site-uri, înțeleg și accept faptul că o fac pe riscul propriu, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă Termenilor și Condițiilor stabilite de administratorii lor.

 

FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră sau de un caz fortuit.

Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat, așa cum este definit de către art. 1351, alin. (1), Noul Cod Civil.

Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs, conform art. 1351, alin. (3), Noul Cod Civil.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți, prin e-mail sau letric, încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Contract încheiat în conformitate cu acești Termeni și Condiții se supune legii române.

Eventualele litigii apărute între Competent Consulting s.r.l. și Clienții/Utilizatorii/Cumpărătorii înregistrați pe www.daniel-bichis.ro se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din București, Sector 2.

 

REVIZUIREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR
Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica, oricând și în orice fel, oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții, sau chiar Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Clienți/Utilizatori/Cumpărători.

Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către fiecare dintre Clienți/Utilizatori/Cumpărători prin:

 • simpla accesare a Site-ului, intervenită oricând după operarea modificării,
 • simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site,
 • logarea pe Site și bifarea căsuței de luare la cunoștință a modificărilor,
 • plasarea unei comenzi și bifarea căsuței de acceptare a Termenilor și Condițiilor acestui Site.

Neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Client/Utilizator/Cumpărător de a înceta de îndată accesarea Site-ului și / sau utilizarea în orice mod a Serviciilor oferite de acesta.

 

Ultima versiune: 28.05.2020